Sejdeme se v lese

Když se řekne, jdeme do přírody, často to bývá do lesa. Můžete jít i mezi pole, na luka, projít se kolem řeky nebo někam do hor. Ale lesy jsou na území naší republiky naštěstí stále ještě hojně rozšířené a myslivost poměrně populární, takže je pořád dost lidí, kteří se starají jak o les samotný, tak o to, co se nachází v něm.
Lesy mohou být státní, městské, obecní, církevní nebo soukromé. Málokdo z nás ví, když se po lese pohybuje, komu zrovna ta část patří. Pokud tedy nepatří zrovna nám. Les je přístupný všem, musíme ale dodržovat jistá pravidla, abychom z něj nebyli vykázáni nebo si nevysloužili nějakou pokutu.
lesní cesta

Co se v lese nesmí

· Rozdělávat oheň
· Vyhazovat odpadky
· Křičet nebo jinak hlučet
· Jezdit mimo lesní cesty
· Tábořit mimo vyhrazená místa
· Ničit chráněné rostliny
· Ohrožovat chráněnou zvěř
Les je ale i ideálním místem pro různé hry a další zábavu. Neplatí tam jen zákazy a omezení, pokud se chováme ohleduplně a slušně, můžeme ho na mnoho věcí využít.
světelný paprsek

Co se v lese může

· Hrát geocaching
Populární hra pro celou rodinu, jejíž smysl spočívá ve výměně různých předmětů a hledání skrýší. Musíte se dobře orientovat v terénu. Hraje se všude, nejen v lese.
· Sbírat lesní plody
Sezóna začíná lesními jahodami, borůvkami a pokračuje přes maliny a ostružiny a končí houbami. Sběrem můžete motivovat děti k procházkám.
· Sbírat klestí
Chcete-li si na chalupě upéct buřty, můžete zaběhnout pro klestí, co se váli na zemi, do lesa.
· Běhat
Rekreační běh nebo třeba orientační běh.
· Pozorovat zvěř
S dalekohledem se usadit někde na posedu a počkat si, zda se nějaké to srnčí nebo černá zvěř ukáže.
muchomůrka červená
· Hrát šipkovanou
A další hry v rámci letních táborů nebo rodinných dovolených. Populární je stezka odvahy.
· Stavět domečky lesním skřítkům
S menšími dětmi u paty stromu to bývá zábava na celé hodiny. Z mechu, větviček a kapradí vykouzlíte krásná obydlí.