Rozpočtový program má v podniku významný smysl

Dá se říct, že rozpočet má na plánování přímou i nepřímou vazbu. S jeho pomocí se stanovují hlavně hodnotové ukazatele, které jsou vyjádřeny v jednotkách. Jednotkách peněžních. Také se tímto způsobem stanovují různé úkoly, které musí být splněny podle rozpočtu. Nejčastěji se sestavuje na určité časové období a ne vždy je založen jen na exaktně propočtených veličinách, které musí být využívány jako veličiny odtahové.
Možná se teď sami sebe ptáte, proč se vlastně plány a rozpočty v podniku vytvářejí.
rozpočet pod kalkulačkou
Odpověď je velmi jednoduchá. Jednoduše pro to, že jejich hlavním cílem je stanovení úkolů a zefektivnění rozhodovacího procesu.
Jejich úkolem je ale i konkretizace cílů podniku jako jednoho celku, které jsou formulovány do podoby kvalifikovaných výstupů, které vyjadřují hodnotové cíle firmy. Ty jsou následně specifikovány v hlavním rozpočtu firmy, který je tvořen tzv. rozpočtovou výsledovkou, rozpočtovou rozvahou a rozpočtem peněžních toků.
Co se týká výsledovky, jejím základním kritériem je hospodářský výsledek. Zahrnuje tedy jednicové náklady, rozpočet přímých výrobních nákladů a rozpočet nákladů režijních.
S rozpočtovou rozvahou souvisí změna stavu jednotlivých aktiv a pasiv.
Velmi důležitý je také rozpočet peněžních toků, protože tvoří nástroj pro zřízení solventnosti a likvidity a k tomu ještě slouží jako podklad pro řízení a koordinaci vztahů mezi aktivitami.
váza s mincemi
Mohou být ale také tvořeny různé dílčí rozpočty, které navazují na plány prodejů a výroby. Může se jednat o rozpočty, jako jsou ty z výnosu prodeje, z fixních nákladů, jednicových mezd, variabilních nákladů apod.
Z našeho dnešního článku jste možná pochopili, že rozpočtování v takovém podniku má rozhodně smysl. Je ale třeba k tomu mít kvalitní program, díky němuž bude rozpočtování velmi jednoduché a hlavně kvalitní. Věřte, že mít rozpočtový program v podniku, je velkou výhodou, protože nejen tuto práci velmi usnadňuje, ale také zefektivňuje, což se určitě vyplatí.