Kříž svatého Jana od Kříže

Letos uplynulo již třicet let od smrti slavného španělského malíře Salvátora Dalího. Jeho tvorbu výrazně inspirovala jeho manželka Gala, která se stala předlohou pro mnoho jeho obrazů. Dále v jeho obrazech často vidíme motiv z obrazu Klekání, který se mladému Dalímu jevil natolik depresivní, že měl nutkavou potřebu motiv modlicích se zemědělců v poli zpracovávat ve své tvorbě. Třetí inspirace je v oblasti duchovní. Ostatně náboženské motivy se staly klíčovou pro tvorbu mnoha výtvarných umělců.

tři kříže

Dalí pocházel z katolického Španělska a k náboženství měl jako mnoho španělských umělců velmi ambivalentní vztah a to i přesto, že v mládí konvertoval ke katolictví. Tato ambivalence se také výrazně projevuje v jeho tvorbě. Asi nejznámější z obrazů tohoto druhu je Kříž Svatého Jana od Kříže. Tento obraz je inspirovaný kresbou španělského mystika svatého Jana od Kříže, i když motiv volně interpretuje.
Ježíš na kříži

Svatý Jan od Kříže byl řeholník, který žil v šestnáctém století, náboženský reformátor, spisovatel, básník a mystik. Jeho jméno si spojujeme především se svatou Terezií z Ávily, se kterou ho pojilo hluboké duchovní sourozenectví, a zároveň se spolu s Terezií podílel na reformě karmelitánského řádu. K ohlasu tohoto světce se hlásí většina španělských básníků, včetně těch, kteří k víře a náboženství nemají vliv.

Jan také nakreslil pověstnou kresbu Ježíše na kříži. Od ostatních zobrazení Krista je to odlišná perspektiva. Ježíš se dívá do temných hlubin. Těmito hlubinami je míněno samotné utrpení pekla.

V pojetí Dalího motivu této kresby se jedná o snovou vizi. Proto na kříži chybí hřeby, které by podle umělce celý motiv znehodnocovaly. Kristus se dívá do hlubin moře, na kterém pluje rybářská bárka. Je jakoby ztracena v moři. A co je peklo jiného, než ztráta jakékoli zakotvenosti nebo v naší řeči ztráta existenciální identity?