Co nám brání být spokojeni?

Všichni chceme být se svým životem spokojeni, i když víme, že se nevyhneme překážkám. Někdo se honí celý život za úspěchem a je přesvědčený o tom, že se musí snažit stále více a více, dokud nebude na vrcholu. Co je však ten vrchol a zajistí štěstí v životě? Být se sebou neustále nespokojeni, to nás sice popohání k tomu, abychom si kladli vyšší cíle, ale není důležitější umět se zastavit a vnímat obyčejné věcí okolo sebe, které však zdaleka nejsou samozřejmostí?
žena a balonky 
Z JAKÝCH DŮVODŮ SE VLASTNĚ SAMI OKRÁDÁME O MOŽNOST BÝT SPOKOJENI?
 
Štěstí
Neustále se za ním honíme a jsme přesvědčeni, že bychom pořád měli být veselí a šťastní. Tato nekonečná honba nás spokojenými neudělá, naopak si tak jen sami vytváříme další překážky, které nejsme schopni přijmout a žít život podle svého.
Kontrola
Myslíme si, že mít věci pod kontrolou nám dá záruku spokojenosti. Ale to je nemožné. Tolik věcí se děje bez naší možnosti je změnit, že jen zbytečně ztrácíme síly. Svojí vůlí nemůžeme změnit vše, jak bychom si představovali. Raději svůj život plně a aktivně prožívejme.
Boj a destrukce
Když stále bojujeme se špatnými myšlenkami a se svými emocemi, bojujeme sami se sebou. To také nemůže přinést žádnou spokojenost. Ošklivé představy, vzpomínky, to nás jen ničí a vyhrát nad nimi nelze. Máme-li pocit, že prožíváme jen neúspěchy, přivádíme sami sebe do stresu. Získejme nadhled a nenechme se zničujícími myšlenkami ovládat.
otazník u muže
Hodnoty důležitější než cíle
Nejhorší je bezmyšlenkovitě přijímat cizí rady a myslet si, že musíme žít podle pravidel toho, kdo je dle nás úspěšnější. Uvědomit si svoje hodnoty, co nás naplňuje, to je nejdůležitější právě jen pro nás a z toho vyplývá i celý náš životní styl. Nakonec cíle nemusíme dosáhnout, ale když budeme žít život, jaký my sami chceme, budeme spokojeni i sami se sebou.