Čerstvost produktů

Vážení odběratelé,

s potěšením Vás můžeme informovat, že naše produkty lze označit přívlastkem „čerstvé“.   

 

Dne 1.8.2012 vstoupila v platnost novelizující vyhláška č. 182/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 333/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, pro mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta.

Její nejviditelnější změnou je povinnost prodejců zřetelně označovat typ nabízeného pečivo v obchodech. Na pultech obchodů se tak objeví tři typy pečiva. Konkrétně ty s nápisy "rozmrazeno", "z rozmrazeného polotovaru" a "čerstvé pečivo". Přívlastek "čerstvé" poté smí mít pouze pečivo, které je nabízeno k prodeji nejpozději do 24 hodin po upečení a neprošlo jinou technologickou úpravou vedoucí k prodloužení trvanlivosti.

Nebalené výrobky jemného pečiva společnosti SPIDY, s. r. o. lze v souladu s novou vyhláškou označit slovy: čerstvým jemným pečivem, jelikož jde o nebalené jemné pečivo, jehož celý technologický proces výroby od přípravy těsta až po upečení či obdobnou tepelnou úpravu, včetně uvedení do oběhu, nebyl přerušen zmrazením nebo jinou technologickou úpravou vedoucí k prodloužení trvanlivosti a které je zároveň nabízeno k prodeji spotřebiteli nejdéle do 24 hodin po upečení či obdobné tepelné úpravě.

 

Prohlášení výrobce

Zde je Vám dispozici dokument, který bude v postupně rozesílán spolu s dodávkami zboží do všech provozoven. V případě Vašeho zájmu si jej můžete stáhnout a vytisknout z následujícího odkazu již nyní:

Prohlášení výrobce SPIDY, s.r.o. tisk 2xA5.pdf (410,4 kB)

 

Reklamní plakát pro Vaši prodejnu

Připravili jsme pro Vás plakát, pomocí něhož můžete splnit povinnost prodejců z vyhlášky a zároveň podpořit prodej výrobků ve Vaší prodejně. V případě Vašeho zájmu si jej můžete stáhnout a vytisknout z následujících odkazů:

reklama - čerstvost výrobků - odběratelé.jpg (2,3 MB)
reklama - čerstvost výrobků - pečivo - odběratelé.jpg (2,1 MB)