Čerstvost nabídky

Vážení zákazníci,

s potěšením Vás můžeme informovat, že naše produkty lze označi přívlastkem „čerstvé“.   

Dne 1.8.2012 vstoupila v platnost novelizující vyhláška č. 182/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 333/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, pro mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta.

Její nejviditelnější změnou je povinnost prodejců zřetelně označovat typ nabízeného pečivo v obchodech. Na pultech obchodů se tak objeví tři typy pečiva. Konkrétně ty s nápisy "rozmrazeno", "z rozmrazeného polotovaru" a "čerstvé pečivo". Přívlastek "čerstvé" poté smí mít pouze pečivo, které je nabízeno k prodeji nejpozději do 24 hodin po upečení a neprošlo jinou technologickou úpravou vedoucí k prodloužení trvanlivosti.

Nebalené výrobky jemného pečiva společnosti SPIDY, s. r. o. lze v souladu s novou vyhláškou označit slovy: čerstvým jemným pečivem, jelikož jde o nebalené jemné pečivo, jehož celý technologický proces výroby od přípravy těsta až po upečení či obdobnou tepelnou úpravu, včetně uvedení do oběhu, nebyl přerušen zmrazením nebo jinou technologickou úpravou vedoucí k prodloužení trvanlivosti a které je zároveň nabízeno k prodeji spotřebiteli nejdéle do 24 hodin po upečení či obdobné tepelné úpravě.